Web design & development

Web Dizajn

Kreiranje vizuelnog identiteta firme. Dizajniranje sajta, logoa, kartica, banera..

Web kodiranje

Izrada sajta uz pomoć tehnologija HTML, CSS, PHP i Boostrap.

Wordpress sajt

Izrada CMS sajta, rađenog u wordpressu. Dinamički sajt, lak za korišćenje i dodavanje sadržaja.

Wordpress sajt

Postoje više prednosti zbog kojih je preporučljivo izabrati sajt rađen pomoću wordpress platforme. Neki od bitnijih su: lak je za kasnije korišćenje, dodavanje novog sadržaja, ažuriranje sajta, lako ga je proširiti i prilagoditi dodatnim potrebama, ima dobru podršku za SEO... Pre početka izrade, potrebno je izabrati temu za sajt koja može biti besplatna ili oko 50$. Sajt može izgledati isto kao izabrana tema, ili ukoliko su potrebne promene i dodatni zahtevi može se raditi child tema. U tom slučaju može se menjati css vizuelni izgled sajta. Pored promene vizuelnog izgleda i rada u css-u, moguće je promeniti i samu strukturu teme, i ubaciti dodatne funkcionalnosti, menjajući php fijlove parent teme. U ovom slučaju za temu možemo raditi update, a da se sačuvaju sve izmene. Drugi način rada je na praznoj temi i kreiranje sopstvene teme uz pomoć tehnologija ( php, html, css, boostrap.. )
Cena sajta je od 150 eur do 500 eura

Web kodiranje

Izrada sajta uz pomoć tehnologija HTML, CSS, PHP i Boostrapa.
Cena sajta je od 200 eur do 500 eura

Web Dizajn

Kreiranje vizuelnog identiteta firme. Dizajniranje sajta, logoa, kartica, banera..